23e SOTA (State of the Art) Urology vrijdag 29 + zaterdag 30 september 2017

De 23e SOTA-Urology is uitgebreider dan voorheen!

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u voor de 23e landelijke urologen-nascholing “SOTA (State of the Art) Urology, science in clinical practice” op 29 & 30 september als vanouds in Bilderberg Hotel de Buunderkamp te Wolfheze.

Dit jaar is het aantal uren nascholing uitgebreid van 6 naar 9 uur!

Het programma heeft op vrijdag 29 september speciale aandacht voor de benigne aandoeningen van  de Tractus Urogenitalis en op zaterdag 30 september voor de maligne aandoeningen (zie het programma hieronder). Ons doel is een interactieve bijeenkomst met als leerdoel: het verkrijgen van de meest recente kennis over, meer inzicht in én het behandelen van benigne en maligne aandoeningen van de Tractus Urogenitalis.

De SOTA is vooral bedoeld voor de uroloog, maar uiteraard zijn (tegen gereduceerde inschrijfkosten) AIOS ook welkom! Voorwaarde is wel dat zij in de laatste twee jaar van hun opleiding zitten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Martin Zwart (iMeedu) i.s.m. Peter Seinen (SCEM), inschrijven is mogelijk via de website van SCEM (inschrijven). Mede namens de dagvoorzitters en programma ontwikkelaars, prof. dr. Ruud Bosch (UMCU) en prof. dr. Jeroen van Moorselaar (VUmc), graag tot ziens op 29 en 30 september!

Programma 23e State of the Art Urology:

Vrijdag 29 september 2017

  • Opening om 14.55 uur / (facultatief) diner omstreeks 20.00 uur

Prof. dr. J.L.H.R. (Ruud) Bosch (UMCU, Utrecht)(vz.) – Opening

  • 3 gelijktijdige en roulerende workshops:

Prof. dr. J.L.H.R. (Ruud) Bosch (UMCU, Utrecht) – Conservatieve- en endoscopische behandeling van urethrastricturen
drs. R.I. (Ronald) Nooter (St. Franciscus Gasthuis) – Open chirurgie van urethrastricturen
drs. B.P.J. (Bart) van Bezooijen (Meander MC) – “Kleine kwalen-workshop”(urineretentie, acute urologie, etc.)

  • Plenair programma:

mr. R.M.S. (Rose Marie) Doppegieter (jurist) – De dokter onder vuur! Tucht?
drs. J.P.F.A. (John) Heesakkers (Radboudumc) – Nieuwe inzichten in OAB en therapie algemeen
Dr. B.K. (Bin) Kroon (Rijnstate) – Bloedverdunners en bloedingscomplicaties bij urologische ingrepen: richtlijnen en behandeling anno 2017
Dr. B.A. (Bernard) Zonnenberg (internist-oncoloog UMCU) – Klinisch beloop en behandeling van patiënten met sporadische angiomyolipomen van de nier: Langetermijn follow-up

Zaterdag 30 september 2017

  • Opening om 08.30 uur / (facultatieve) lunch omstreeks 13.00 uur

Prof.dr. R.J.A. (Jeroen) van Moorselaar (VUmc, Amsterdam)(vz.) – Opening en inleiding sprekers
Dr. I.G. (Ivo) Schoots (Radioloog Erasmusmc) – MRI-prostaat
Dr. G.M. (Guido) Kamphuis (AMC) – Endo-urologische behandelingen van tumoren van de hogere urinewegen
Dr. H.G. (Henk) van der Poel (AvL) – Sentinel Node bij prostaatcarcinoom
Dr. J.P.M. (MIchiel) Sedelaar (Radboudumc) – Moleculaire diagnostiek bij prostaatcarcinoom, stand van zaken
Dr. M.C.C.M. (Maarten) Hulshof (radiotheapeut AMC) – Chemoradiatie bij blaascarcinoom: wat zijn de resultaten en gaat dit de cystectomie overbodig maken?

Locatie

Bilderberg Hotel de Buunderkamp, Buunderkamp 8, Wolfheze (klik op de interactieve kaart)

Accreditatie voor Urologen

Accreditatie voor deze nascholing is bij de NVU aangevraagd voor punten!

Leerdoelen en kenmerken van deze nascholing 

Deze nascholing is bedoeld voor urologen en AIOS-urologie.

Het leerdoel van deze bijeenkomst is vooral verdieping van uw kennis op de verschillende onderwerpen maar vooral het verkrijgen van de meest recente kennis over, meer inzicht in én het behandelen van benigne en maligne aandoeningen van de Tractus Urogenitalis.

Inschrijven en informatie

U kunt zich direct inschrijven via de website van SCEM (inschrijven), dit zijn de kosten voor de verschillende inschrijfopties:

Urologen: Standaard Vroegboekprijs (< 8 september)
Inschrijfgeld + lunch + diner + kamer/ontbijt € 245,- € 225,-
Inschrijfgeld + lunch + diner € 180,- € 165,-
Inschrijfgeld + lunch € 125,- € 115,-
AIOS:
Bovenstaande opties met als reductie: -/- € 25,- -/- € 25,-

De cursus is mede mogelijk gemaakt door:

  • Astellas Pharma B.V.
  • Ferring B.V.
  • GlaxoSmithKline 
  • Jansen-Cilag B.V.
  • Sanofi-Genzyme B.V. 

Heeft u nog vragen?

Bel dan met Martin Zwart op 06-23192954.
Ik beantwoord uw vragen graag.
Pasfoto Martin