Young Brains donderdag 5 oktober 2017

Young Brains:

Een nieuw initiatief voor neurologen en neurologen in opleiding voor de Noordelijke Provinciën:

Graag nodigen wij u voor ons nieuwe initiatief: “Young Brains” op donderdagavond 5 oktober, deze 1e Young Brains wordt gehouden in schouwburg de Lawei in Drachten. Samen met Judith Sie (Tjongerschans), Martijn Beenakker (MCL) en Jeroen de Vries (UMCG) is dit nieuwe concept opgesteld met als basisgedachte om veel interactie te hebben gedurende de avond.

De avond heeft als thema “Verwardheid & verwarring in de neurologische praktijk” en is bedoeld voor Neurologen en AIOS uit Noord Nederland. Ons doel is om -naast de kennisverdieping- laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te kunnen leren. Zo houden we elkaar scherp en onze breinen jong.

Verwardheid in de neurologische praktijk” spreekt voor zich: dit komt veel voor. Uw casus hierover is zeer welkom. Met “Verwarring in de neurologische praktijk” wordt de onduidelijkheid bedoeld rondom diagnose & beleid binnen onze neurologische praktijk. We kennen allemaal wel casus waarin het allemaal niet zo duidelijk was wat de patiënt had o.b.v. onze diagnostiek. Dit kan dus ieder neurologisch ziektebeeld zijn.

Wij roepen u van harte op om een casus/ dilemma uit uw praktijk mee te nemen en deze te bespreken met de aanwezige (toekomstige) collegae en de gastspreker van de avond.  Spontaan meenemen mag ook, maar van tevoren melden dat u iets wilt bespreken verdient de (logistieke) voorkeur.

Als gastspreker komt mevr. prof. dr. S.E.J.A. de Rooij. Zij is hoogleraar Interne geneeskunde, leerstoel Geriatrie & Ouderengeneeskunde en is hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde UMCG.

De 1e Young Brains is met 3 punten geaccrediteerd door de NVN. 

Klik hier voor een PDF van het inschrijfformulier

Het programma:
18.30 – 19.00 Ontvangst met broodjes, etc.
19.00 – 19.45 Verwardheid: Gastspreker & consulent:
          Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (klinisch geriater & internist ouderengeneeskunde UMCG)
               a) Minder verwardheid over verwardheid
               b) De “Delirium Experience”, dit is een serious game waarin zorgverleners ervaren hoe het is om een delier te hebben en leren hoe ze een delirante patiënt het beste kunnen helpen.

19.45 – 21.45 Verwarring: Casuïstiek uit de neurologische praktijk” :(pauze om ong. 20.15 uur)
          J.A.M.L. (Judith) Sie – Parasomnieën
          A.L. (Anna) Bartels – Kleine Levin Syndroom
          R. (Rachel) Zwartbol – Acute nachtelijke verwardheid en slaperigheid overdag
          Dr. E.A.C. (Martijn) Beenakker – Het ontbreken van de relatie tussen klachten en MRI-afwijkingen bij MS
          J.J. (Jeroen) de Vries – Verwardheid bij dementie
          U zelf? – Meegebrachte casus van de deelnemers
21.35 – 22.00 Vraag hulp aan de zaal:
          U zelf? – Leg een probleem voor aan de zaal, dit mag ieder gewenst onderwerp zijn
22.00 uur        Afsluiting en mogelijkheid om wat na te praten

Locatie

Schouwburg “de Lawei”, Laweiplein 1, Drachten (klik op de interactieve kaart)

Accreditatie voor Neurologen

Voor de bijeenkomst zijn 3 punten accreditatie door de NVN verleend.

Leerdoelen en kenmerken van deze nascholing 

Deze nascholing is bedoeld voor neurologen en a(n)ios-neurologie, u kunt uzelf hieronder inschrijven.

Het leerdoel van deze bijeenkomst is vooral verdieping van uw kennis op de verschillende onderwerpen. Een bijkomend doel is om de regionale banden met elkaar te versterken en vooral een podium te geven aan aankomende neurologen.

Kenmerken van de Young Brains bijeenkomsten:

  • Kwalitatief hoog niveau
  • Inhoudelijk onafhankelijk
  • Interactief  uitdagend, de wens is om de bijeenkomst een laagdrempelig karakter te geven waarmee de interactie tussen spreker en zaal optimaal is.
  • De deelnemers worden opgeroepen om zelf een uitdagende en/of leerzame casus of dilemma te bespreken ter lering voor de aanwezige collegae maar mogelijk ook tot hulp voor u zelf.
  • Wilt u zelf iets bespreken als spreker, meldt u zich gerust aan via het onderstaande antwoordformulier of stuur een bericht naar martinzwart@imeedu.nl (u kunt hier ook naartoe mailen als u meer informatie over de Young Brains wenst te ontvangen).
  • Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van meerdere farmaceutische bedrijven (de namen worden bekend zodra deze definitief bekend zijn).
  • De sponsoring van de organisatie van deze bijeenkomst gebeurt conform de CGR-richtlijnen en borgt daarmee een inhoudelijk onafhankelijke cursus.
  • Graag tot ziens op 5 oktober 2017!

Inschrijven online of per post:

U kunt aan deze nascholing deelnemen zonder kosten dankzij de financiële ondersteuning van verschillende firma’s. De sponsoring gebeurt conform de CGR-richtlijnen en borgt daarmee een inhoudelijk onafhankelijke cursus.

Wilt u zelf iets bespreken? Dat vinden wij heel erg fijn! Wilt u dit dan doorgeven aan Martin Zwart via martinzwart@imeedu.nl  los van uw inschrijving. U heeft dan géén inschrijfkosten en ontvangt een kleine VVV-bon!

Wilt u direct online inschrijven + afrekenen? 

Neuroloog : direct inschrijven & afrekenena(n)ios-neurologie: direct inschrijven & afrekenen

 

Of wilt u op papier inschrijven?
Via deze link komt u bij het inschrijfformulier terecht, deze kunt u afdrukken, invullen en opsturen (per post/email):

Klik hier voor een PDF van het inschrijfformulier

 

Deze refereeravond wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van :

  • Zodra de sponsoren bekend zijn worden deze hier vermeld.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met Martin Zwart op 06-23192954.
Ik beantwoord uw vragen graag.
Pasfoto Martin