Kinder- & Ouderengeneeskunde voor de 1e lijn op Terschelling 11 – 13 maart 2019 (14 punten)

TOP! – Jong & Oud 

Zelf doen of insturen?

Voelt u zich nog senang met uw Kindergeneeskunde en/of Ouderengeneeskunde kennis? Weet u voldoende van deze gebieden om in de 1e lijn vol vertrouwen de jonge én de oudere patiënt te diagnosticeren en te behandelen? Om u nog meer vertrouwen te geven organiseren wij een zeer uitgebreide cursus voor de 1e lijn waarmee u in één keer op een breed terrein weer helemaal bij bent. TOP! staat voor Terschelling: Onderwijs &  Praktijk en dat is precies wat de inhoud van deze cursus beschrijft: workshops, inhoudelijke presentaties, veel interactie (om ook van elkaar te kunnen leren) en dat allemaal op Terschelling waar ook nog van genoten kan worden.

(Noot: er is gekozen om ook deze cursus niet te laten sponsoren door industrie)

TOP! - Jong & Oud

Het programma omvat een scala aan Kinder- en Ouderengeneeskunde onderwerpen en wordt verzorgd door een scala aan sprekers zoals u kunt zien in het programma hieronder.

Het programma is van maandagmiddag 11 maart tot woensdagmiddag 13 maart.
Bij alle programmaonderdelen hopen wij dat er veel interactie is tussen de spreker en de zaal, hiervoor hebben we speciaal ook de workshops ingebouwd. Wilt u als deelnemer ook een casus bespreken (de zgn. Witte Raaf-casus)? Dan kan dat, er is speciaal ruimte gecreëerd op de maandagmiddag en woensdagochtend om UW opvallende, leerzame en bijzondere casuïstiek uit de praktijk te bespreken. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier of via martinzwart@imeedu.nl melden dat u iets gaat/wilt bespreken, dit wordt zeer gewaardeerd!
Met genoegen nodigen wij (de voorzitter Evert den Drijver en organisator Martin Zwart) u uit voor deelname aan de TOP! – Jong & Oud nascholing op Terschelling! Graag tot ziens op 11 maart op Terschelling.

Wilt u zich direct al inschrijven? Dat kan via deze link:  Inschrijfformulier TOP-Jong en Oud

Accreditatie 

De cursus is door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) met 14 punten geaccrediteerd.

Programma TOP! – Urogynaecologie:

Heeft u nog vragen over deze cursus dan kunt u uw vraag  <hier> aan Martin Zwart stellen.

Cursuslocatie:

Westcord Hotel Skylge

Leerdoelen en kenmerken van deze nascholing 

Deze nascholing is bedoeld voor huisartsen en geïnteresseerde specialisten ouderengeneeskunde.

Het leerdoel van deze bijeenkomst is vooral verdieping van uw kennis en vaardigheden op het zeer brede vlak van de kinder- en ouderengeneeskunde.

Kenmerken van deze cursus:

  • Inhoudelijk onafhankelijk en sponsorvrij.
  • Interactieve en uitdagende nascholing waarbij de wens is om de bijeenkomst een laagdrempelig karakter te geven waarmee de interactie tussen spreker en zaal optimaal is.
  • Een gevarieerde opzet met veel ruimte voor intercollegiale momenten.

&  wij hopen daar aan te kunnen voldoen!

  • Wilt u zelf iets bespreken in het “Witte raven”- onderdeel, meldt u dit dan door een bericht te sturen naar martinzwart@imeedu.nl (u kunt hier ook naartoe mailen als u het uitgebreide programma + het inschrijfformulier van de TOP!-Jong & Oud op papier/via de email wenst te ontvangen).
  • Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door uzelf! Er is, net als bij de vorige TOP!, gekozen voor een nascholing zonder sponsoring van (farmaceutische) industrie. 
  • Graag tot ziens op 11 maart 2019!

Inschrijven:

De deelnamekosten voor deze neurologie cursus zijn  € 815,- (incl. BTW).

In deze prijs is inbegrepen: de TOP!-cursus zelf met 14 accreditatiepunten, 2 overnachtingen (met ontbijt) in Westcord Hotel Schylge, diner + drankjes op: maandag in Westcord Hotel Schylge en dinsdag in restaurant Loods, lunch op dinsdag.

Neem voor vragen over het programma, het inschrijfformulier en eventueel uw onderwerp contact op met martinzwart@imeedu.nl

Wilt u zich inschrijven? Dat kan via deze link: Inschrijfformulier TOP-Jong en Oud, u kunt hier het inschrijfformulier downloaden, afdrukken en per e-mail/post insturen.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met Martin Zwart op 06-23192954.
Ik beantwoord uw vragen graag.
Pasfoto Martin